Wednesday, July 3, 2013

1

PENYATA KEWANGAN KUMPULAN MARHABAN TAMAN MELUR
BERAKHIR 01/01/2013-30/06/2013
 
  RM
BAKI AWAL 2095
PENDAPATAN
JANUARI 150
FEBRUARI 0
MAC 300
APR 200
MAY 200
JUN 150
JULAI 0
SEPT 0
OCT 0
NOV 0
DEC 0
JUMLAH PENDAPATAN 1000
BAKI AWAL+ PENDAPATAN 3095
PERBELANJAAN 0
 
JUMLAH PERBELANJAAN 0
 
BAKI AKHIR 3095
 
 
 
 

Read more...

HAK CIPTA TERPELIHARA NBC@MARCH 2009


  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP